DutchEnglish
DutchEnglish

Orthodontie Behandelingen

De tandarts heeft gezegd dat u of uw kind mogelijk een beugel nodig heeft. Uw wordt dan verwezen naar de tandarts voor orthodontie voor een eerste consult. Hier wordt gekeken naar de stand van de kaak en van de tanden. Er wordt besproken of het nodig is om een orthodontisch behandeling in gang te zetten en worden (globaal) de eventuele mogelijkheden besproken. Hier komen de kosten van een consult in rekening. De kosten voor een eerst consult zijn ongeveer €23,-. Bekijkt u hiervoor de orthodontie tarieven.

U ontvangt een begroting voor het vervolg afspraak, mocht u dat afspraak willen natuurlijk.

Om een analyse, behandelplan en begroting van het gehele behandeling te kunnen maken, hebben we aantal gegevens nodig. Dat zijn gebitsmodellen, lichtfoto’s en röntgenfoto’s. Deze worden allemaal 3D opgenomen. Voor het afdrukken van het gebit beschikken we over een 3D scanner. Het is dus niet meer nodig om te happen. Deze gegevens worden gebruikt om een analyse te maken van de stand van de kaak en de tanden om een behandelplan op te stellen.

De kosten voor het verzamelen en analyseren van de records zijn ongeveer €270,-

Na het analyseren van alle verzamelde gegevens wordt een behandelplan opgesteld en u wordt uitgenodigd om het te bespreken.

Tijdens de behandelplan bespreking, krijgt u te horen worden de volgende punten besproken:

– Welk type beugel er wordt geplaatst en hoe lang de beugel gedragen moet worden. Dit is altijd een indicatie. Want de duur hangt af van of de beugel genoeg gedragen wordt. En bij kinderen speelt de wisselfase en groei ook nog een rol.

– Wat de voor en nadelen van behandelen en het gebruik van dit specifieke soort beugel

– Mochten er enige risico’s zijn voor het dragen van de beugel en/of aanvullende maatregelen die genomen moeten worden.

– U krijgt een kostenbegroting van het gehele behandeling. hierop staan de behandelcodes die horen bij de voorgestelde behandeling. Het kan zijn dat er meerdere beugels nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Iedere beugel die geplaatst wordt en de afspraken die daar bij komen kijken, staan op de begroting. En als er sprake is van techniekkosten dan staan die er ook op.

Als u akkoord gaat met de behandelplan en met de kostenbegroting kunt u dan gelijk een afspraak regelen voor het plaatsen van de

De behandeling wordt uitgevoerd zoals dat besproken is tijdens het vervolgconsult. Als de behandeling niet gaat zoals gepland en het duurt langer en de kosten zijn hoger, dan wordt je daar op tijd over geïnformeerd door de behandelaar. Het kan voorkomen dat er opnieuw foto’s gemaakt moeten worden. Soms wil de orthodontist tussentijds weten hoe de stand van zaken in je mond is.

De volgende rekening valt op de mat als de eerste beugel wordt geplaatst. In de maand daarna wordt het eerste beugelconsult uitgevoerd en berekend. De behandelaar spreekt met je af hoe vaak je op een beugelconsult wordt verwacht. Het beugelconsult mag maar 1 keer per maand berekend worden, ondanks eventueel meerdere bezoeken in dezelfde maand.

Als de behandeling klaar is, wordt de beugel verwijderd. Hiervoor brengt de behandelaar F492A (€ 95,44 per kaak) in rekening. In dit tarief zitten ook de kosten voor het plaatsen van retentieapparatuur (een spalk of nachtbeugel). Als er extra retentieapparatuur wordt geplaatst, (er wordt bijvoorbeeld een spalk én een nachtbeugel gemaakt), dan zie je F813A op de nota staan. De kosten voor extra retentieapparatuur zijn € 37,96 per kaak, daarnaast worden de materiaal- en techniekkosten doorberekend.

De behandelaar zal je na de beugelbehandeling nog een aantal keren willen zien om te controleren of het resultaat behouden blijft. En om te kijken of de retentieapparatuur nog goed zit. Voor de nacontrole worden de codes F531A (€ 29,01), F532A (€ 33,15), F533A (€ 41,44) gebruikt. Welke voor jou geldt ligt aan de beugel die gedragen is

Behandelingen

Algemene Tandheelkunde

Algemene Tandheelkunde

Lees meer

Gnathologie

Gnathologie

Lees meer

Algemene Tandheelkunde

Algemene Tandheelkunde

Lees meer

Orthodontie

Orthodontie

Lees meer

Smile Design

Smile Design

Lees meer

Orthodontie-scan

Orthodontie

Lees meer

Mondhygiene

Mondhygiene

Lees meer

Mondhygiene

Verwijspraktijk

Lees meer

Mondhygiene

Verwijspraktijk

Lees meer

Inschrijven

 

Inschrijven als nieuwe klant?

Contact

Vragen
Opmerkingen
Inschrijven
Afspraak maken
Afspraak wijzigen

Afspraken

 

Afspraak maken
Afspraak wijzigen

Online consult

 

Wilt u een online consult op afstand inplannen?